Ozon Tedavisi Merkezi

Ozonterapi, Medikal ozon gazı kullanarak bazı hastalıkların tedavi edilmesidir.


Güçlü antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkisi, immünomodülatör (bağışıklık sistemi düzenleyici) etkisi, oksijenin dokulara taşınması ve salıverilmesi üzerine olan iyileştirici etkisi, hızlı ve etkili yara iyileştirici özellikleri sayesinde ozon birçok medikal amaçlarla kullanılmaktadır.


Medikal Ozonun tedavi amaçlı kullanımının yanında, klasik tedavilere destek ve tamamlayıcı olarak kullanılabileceği çok sayıda hastalık mevcuttur.


Ozon tedavisi tek başına veya diğer tedavi yöntemlerine ek olarak etkinliklerini artırmak amacıyla bugün pek çok hastalıkta uygulanmaktadır.


Keskin kokulu ozon, Latince de “Ozein (kötü kokulu)” kelimesinden türetilmiştir.


Şimşek ve yıldırımların oluştuğu fırtınalardan sonra taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz bulutların elektriklenmeleri esnasında meydana gelmiş olan ozondur. Rüzgarlı bir günde deniz kıyısında, yosun ve iyot kokusu diyerek içimize çektiğimizde Ozonun ta kendisidir.


Ozonterapi 100 yıldan fazla bir süredir insanlığın hizmetinde olmasına rağmen biyolojik ve klinik etkileri ancak son 20 yılda tespit edilebilmiştir. Maalesef henüz yeterli sayıda bilimsel çalışma mevcut değildir. Ancak her geçen gün gerek yapılan araştırmalar gerekse yapılan bilimsel yayınlar sayesinde, hastalarına ozon terapi uygulayan yada tavsiye eden doktor sayısı hızla artmaktadır. Ülkemizde de, medikal ozon uygulamalarının faydalarından haberdar hekim ve hasta sayısı hızla artmaktadır.


Medikal Ozonun Kanıtlanmış Etkileri


GÜÇLÜ ANTİMİKROBİK ETKİ (antibakteriyel, antiviral ve antifungal etki) : Güçlü dezenfektan, anti-oksidan etkisi ve Dr. VelioBocci’nin 1980’li yılların başında ortaya koyduğu,  “Endojen İnterferon” etkisi nedeni ile ciddi kronik hastalıklarda, primer yada tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabilmesi mümkündür.


İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİ (immun modulatör etki) : Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlarda immunaktivasyon,  Aşırı aktif olduğu durumlarda (allerjik durumlar ve hastalıklar) ise immunsupresyon etkisi


OKSİJENİZASYON ÜZERİNE ETKİLERİ : Oksijenin dokulara taşınması ve salıverilmesi üzerindeki olumlu etkisi


HÜCRE METABOLİZMASI VE YENİLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ : Hızlı ve etkili yara iyileştirici etkisi, hücre proliferasyonunu tetikleme etkisi


DOLAŞIM BOZUKLUKLARINDAKİ ETKİSİ : Özellikle alt ekstremite ülserlerinde başarılı sonuçların alınması


NEDENİYLE OZONTERAPİ TERCİH EDİLMELİDİR


.

Yazılım: Portaze| XML | © 2008 Ozon Terapi - Tüm Hakları Saklıdır.Ozon Terapi